JONOS AS10 – aparat za jontoforezu

JONOS AS10 je aparat koji putem galvanske struje unosi sastav ampula i vodenih rastovora u dublje slojeve kože.

Primenjuje se kod unosa vitamina, oligominerala, proteina, kolagena, elastina.

Neorganske i neke organske soli se razlažu u vodenom rastvoru na pozitivne naelektrisane jone – katjone i negativno naelektrisane jone – anjone. Prolaskom jednosmerne struje kroz ovakve rastvore dolazi do njihove polarizacije.

Pozitivni joni – katjoni kreću se ka anodi, a negativni joni – anjoni kreću se ka katodi u strujnom kolu. Ova sposobnost jednosmerne struje našla je praktičnu primenu za unošenje polarizovanih hranljivih  materija na površinski sloj kože.Unošenje aktivnih materija u kožu naziva se jontoforeza.

Rezultati delovanja jonoforeze:

  • oksigenizacija kože
  • hidratacija
  • regeneracija
  • smanjenje fleka

 

Tehničke karakteristike

Naziv proizvoda Jonos AS10
Šifra proizvoda 2025
Režim rada 220-240V AC, 50/60Hz
Snaga aparata 100W
Osigurač T-1A
Zaštitna klasa IEC60601/1, Class I, Type BF
Kućište aprata polistirol
Broj ručica 1
Elektrode 2 (valjak i štipaljka)
Max izlazni napon 0-21VD
Dimenzije aparata (dxšxv)
Težina aparata 1,5 kg